Grafik warsztatów już online

Wstępny grafik warsztatów jest już gotowy w zakładce Program/Warsztaty.

 11wk workshopsdraft 1 220