Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA 12. WARSAW KIZOMBA FESTIVAL, 05-07.2023

 • Organizatorem Festiwalu jest BOM DIA Sp. z o. o. w Warszawie, 03-619, ul. Bogumińska 4a, NIP: 5242786923, zwana dalej Organizatorem.
 • Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest imienny zapis poprzez formularz elektroniczny w systemie iwencik.pl oraz uiszczenie opłaty za wybraną formę karnetu na podane konto Organizatora, zgodnie z obowiązującą dla danego terminu tabelą cen.
 • Po rejestracji na podany adres e-mail wysyłany jest link do osobistego profilu, na którym można śledzić status rejestracji oraz dane do wpłaty. Po potwierdzeniu zaksięgowania wpłaty będzie tam dostępny do druku/okazania QR-kod, który jest jednocześnie biletem wstępu na festiwal.
 • Chęć otrzymania faktury VAT prosimy zgłosić drogą mailową (poprzez formularz rejestracyjny - pole "dodatkowe informacje" lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) najpóźniej w momencie dokonania wpłaty.
 • Rezygnacja . Można bez konsekwencji odstąpić od zakupu w terminie 14 dni od dokonania wpłaty. Po upływie tego okresu rezygnacja i zwrot opłaty za udział w festiwalu jest możliwy przy mailowym zgłoszeniu najpóźniej do 27 kwietnia 2023, z potrąceniem przez Organizatora opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% wartości zwracanego karnetu. Po 27 kwietnia 2023 zwroty nie będą już możliwe.
 • Zmiany nazwiska na bilecie można bezpłatnie dokonywać raz. Należy drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przysłać nam informację o zmianie  wraz z nazwiskiem i adresem mailowym nowego właściciela.
 • Liczba miejsc na warsztatach i imprezach jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie także prawo do monitorowania proporcji damsko-męskich i w razie potrzeby wcześniejszego zamknięcia rejestracji dla jednej lub obydwu płci.
 • Karnety (Passy) festiwalowe mają formę jednorazowej opaski na rękę, zakładanej Uczestnikowi przez Organizatora przy rozpoczęciu Festiwalu za okazaniem dowodu tożsamości i okazanego biletu elektronicznego. Opaski są biletem wstępu na wybrane warsztaty i imprezy. UWAGA! Prosimy NIE zdejmować opasek do końca trwania Festiwalu. W opaskach można się kąpać. Uczestnikowi przysługuje tylko jedna opaska na czas trwania festiwalu. Opłata za wydanie nowej opaski to 50 PLN.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do daty wydarzenia zmian w grafiku festiwalowych zajęć i składzie zaproszonych Artystów, starając się jednak zachować standard wydarzenia na tym samym poziomie. Zmiany takie będą uwzględnione na stronie www.kizombafestival.pl  i profilu Facebook.
 • Zapisując się na warsztaty festiwalowe Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć .
 • Zajęcia festiwalowe oraz oprawa wieczornych imprez będą prowadzone w języku angielskim (bez udziału  tłumacza). 
 • Filmowanie i fotografowanie zajęć i instruktorów przez Uczestników jest ZABRONIONE podczas trwania zajęć i wykładów, można to zwyczajowo robić po zajęciach, za zgodą prowadzącego.
 • Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych materiałów przy promocji swoich kolejnych wydarzeń.
 • Nieobecność na zajęciach lub imprezach towarzyszących nie upoważnia do zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 • Niestosowne zachowanie na warsztatach lub imprezach towarzyszących, zachowanie agresywne, stanowiące zagrożenie dla innych uczestników, lub niestosowanie się do niniejszych Warunków Uczestnictwa będzie skutkowało wyproszeniem Uczestnika z zajęć / imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.
 • Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem Warunków Uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.